ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

на 05.08.2021 г. (четвъртък) няма да има тренировка!

Председател: И.Иванов