logo-phoenix-archery

Документи

НАРЕДБИ

УСТАВ НА СК „ФЕНИКС АРЧЪРИ“ И БФ „СТРЕЛБА С ЛЪК“

  1. УСТАВ на СПОРТЕН КЛУБ „ФЕНИКС АРЧЪРИ“
  2. Устав на БФ “Стрелба с лък”, приет на отчетно-изборно общо събрание, проведено в гр.Русе на 20.03.2021 г.
  3. Устав на Българска федерация “Стрелба с лък”, приет на ОС проведено в гр.Русе на 18.07.2020 г. (стар)
  4. Устав на Българска федерация „Стрелба с лък“, приет на ОС проведено в гр. Габрово на 17.03.2018г. (стар)

ПРАВИЛНИЦИ

ДЕКЛАРАЦИИ

  1. Декларация лични данни ПЪЛНОЛЕТНИ (над 18 г.)
  2. Декларация лични данни НЕПЪЛНОЛЕТНИ (14-18 г.)
  3. Декларация лични данни МАЛОЛЕТНИ (до 14 г.)
  4. Декларация за картотека на деца под 18 г.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

  1. Молба за членство 
  2. Правила за безопасност
Top