logo-phoenix-archery

Документи

НАРЕДБИ

УСТАВ НА СК „ФЕНИКС АРЧЪРИ“ И БФ „СТРЕЛБА С ЛЪК“

 1. УСТАВ на СПОРТЕН КЛУБ „ФЕНИКС АРЧЪРИ“
 2. Устав на БФ “Стрелба с лък”, приет на отчетно общо събрание, проведено в гр.София на 04.02.2023 г. – (нов)
 3. Устав на БФ “Стрелба с лък”, приет на отчетно-изборно общо събрание, проведено в гр.Русе на 20.03.2021 г.
 4. Устав на Българска федерация “Стрелба с лък”, приет на ОС проведено в гр.Русе на 18.07.2020 г.
 5. Устав на Българска федерация „Стрелба с лък“, приет на ОС проведено в гр. Габрово на 17.03.2018 г.

ПРАВИЛНИЦИ

ДЕКЛАРАЦИИ

 1. Декларация лични данни ПЪЛНОЛЕТНИ (над 18 г.)
 2. Декларация лични данни НЕПЪЛНОЛЕТНИ (14-18 г.)
 3. Декларация лични данни МАЛОЛЕТНИ (до 14 г.)
 4. Декларация за картотека на деца под 18 г.

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

 1. Молба за членство 
 2. Правила за безопасност
Top