ОТЛИЧЕН РЕСТАРТ НА СЕЗОНА ЗА ФЕНИКСИТЕ

Състезателите на спортен клуб „Феникс Арчъри“ отново са лидери, след като завоюваха общо 12 отличния на турнир „Дунавски стрели“, който се проведе през уикенда (18 – 19 юли) в град Русе.
В състезанието взеха участие над 60 състезатели от 12 клуба, като СК „Феникс Арчъри“ беше представен от 16 състезатели: 12 рекърв и 4 компаунд.
Фениксите спечелиха 5 златни, 6 сребърни и 1 бронзово отличие, с което заслужено заеха първото място в отборната надпревара.

Класирането на Фениксите бе следното:
Индивидуално:
Жени-рекърв
Добромира Данаилова – 1 во място
Жени-компаунд
Светлана Иванова – 1 во място
Калинка Иванова – 2 ро място
Петя Сотирова – 3 то място
Младежи-компаунд
Красимир Михайлов – 1 во място
Девойки-рекърв
Теодора Иванова – 1 во място
Мартина Иванова – 2 ро място
Кадетки-рекърв
Белла-Виктория Начева – 2 ро място

Отборно:
Мъже – рекърв: Иван Иванов, Иван Митов и Слав Лечев – 2 ро място
Жени – компаунд: Калинка Иванова, Светлана Иванова и Петя Сотирова – 1 во място.
Смесен отбор/кадети (рекърв): Белла-Виктория Начева/Мартин Иванов – 2 ро място Смесен отбор/мъже и жени (рекърв): Добромира Данаилова/Слав Лечев – 2 ро място

Поздравление за всички състезатели!!!

ПОКАНА

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СПОРТЕН КЛУБ „ФЕНИКС АРЧЪРИ”

П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“, ЕИК 175748749, по своя инициатива, на основание чл. 33 от Устава, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 25.06.2020 г., (четвъртък) от 19.00 ч., в гр. София, бул. Гео Милев № 158, ВТУ „Тодор Каблешков“, спортната зала по стрелба с лък, при следния дневен ред:
1.Приемане на отчетния доклад за дейността на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“ за 2019 г.
2.Приемане на годишния финансов отчет на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“ за 2019 г.
3.Приемане бюджета на „СПОРТЕН КЛУБ ФЕНИКС АРЧЪРИ“ за 2020 г.
4.Разни.
При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 20:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Иванов /п/

Top