Стрелба с лък в Световните игри

ПРОИЗХОД

Стрелба с лък на поле (ПОЛЕВА) представя стрелба с лък за дивизиите: спортен (рекърв), компаунд и barebow (автентичен-необорудван) във всички, освен в първото издание на Световните Игри, като по този начин отбелязва 7-та й поява. Спортистите  на спортен (рекърв) лък и barebow (автентичен-необорудван) лък все още се състезават в стрелба на поле (ПОЛЕВА) на Световните Игри, а стрелците на компаунд ще състезават в Стрелба с Лък на открито по неподвижни мишени.

Стрелба с лък на Открито по неподвижни мишени за Компаунд стрелците е (аналоговата) съответната стрелба, с която Рекърв стрелците участват на Олимпийските Игри. Стрелците стрелят на абсолютно заравнено поле и се стремят към крайна точност на стрелба по мишени с пръстени-зони на отчитане на попаденията (най-високото попадение на една стрела, т.е. един изстрел е 10 точки). Докато Рекърв стрелците стрелят на дистанция 70 метра, то стрелците от Компаунд дивизия стрелят на 50 метра на по-малки мишени, като по този начин играта на точност на попаденията става даже по-трудна.

Стрелбата с лък на поле (Полевата) предлага на стрелците различен вид предизвикателства с разнообразието си от непрекъснато променящи се стрелкови условия. Стрелците обхождат (преминават по) предварително набелязан и начертан по схема маршрут, като стрелят по мишени с различни размери, които са поставени на различни разстояния (дистанции).

Налага се да се изпълнява стрелба в посока нагоре по хълмиста местност или надолу по хълмовете, която изисква честа смяна и нагаждане на положението и позицията на ходилата на стрелеца. Нито една мишена не е еднаква с предишната, т.е. няма две еднакви мишени, и много подобно на голфа, всеки начертан маршрут по план-схема е различен от другия.

При Полевата Стрелба всеки изстрел се превръща в предизвикателство благодарение на умелото използване на смущаващия и неуслужлив терен, който провокира състезателите не само да преценяват разстоянието, но и наклона на терена или т.н. земен наклон – или пък те трябва да приспособят мерниците или прицелването си спрямо наклонено дърво.

От допълнителните фактори, които повишават трудността при извършването на изстрелите е и светлината (в гористи местности например, стрелянето от тъмнина към светлина или обратно).

Международната Федерация по Стрелба с лък (ФИТА) наброява над 140 национални федерации по света – наречени Асоциации-членки. Стрелбата с лък е приета и утвърдена като Олимпийски спорт от 1900 година, а Международната Федерация по Стрелба с лък е създадена през 1931 година. Провеждането на Световна Купа по Стрелба с лък стартира през 2006, Световна Стрелба с лък се идентифицира в този вид (се отбелязва) през 2009. Президент на ФИТА е Проф. Д-р Угур Ерденер от Турция, който също е член на Международния Олимпийски Комитет.

Вашият коментар